čtvrtek 30. ledna 2020

Kolektivismus myšlení

Koláž, kolorováno. P.D.
Akademická svoboda je jedním ze základů demokracie.

Historik PhDr. Petr Blažek, Ph.D., s nejvyšším možným akademickým titulem v oboru, je doktor historie, tedy člověk, který se systematicky zabývá pravdou, nalezenou zejména v archivech.
Prof. JUDr. Helena Válková, CSc., s titulem získaného za dob "komunismu", si dovoluje podat trestní oznámení a dožadovat se omluvy nad kontextovým zveřejněním důkazů o její spolupráci s totalitním režimem a s největším popravčím odpůrců totality.

Tahle hanebnost, postrádající byť je špetku sebereflexe, je ukázkou síly příslušníků totality i po 30-ti letech od jejich prohry.

Nejde jen tak o nějakou legraci.
Jedná se o další z řady záměrné devastace národa, o pokračování likvidace morálních autorit/elit, o prosazování šmelinářů, tunelářů, zlodějů a dalších šmejdů.
Kolektivismus takovýchto šmejdů je základem třídního boje, který pokračuje. Čím více šmejdů bude slyšet, tím více budou vládnout.

Každá individualita, vzdělanost a nadhled, natož pak morální postoj, musí být zlikvidován.


PS: Zažil jsem kolektivní nadvládu šmejdů, tedy totalitu. Dnes se kolektivní nadvláda šmejdů bezostyšně vrací a ještě k tomu využívá PR, placeného ze zneužitých EU dotací, vlastněná média a nakonec i soudní systém.