pondělí 24. srpna 2015

Otázky a odpovědi kolem výstavby sochy Václava Havla

Fotografie modelu sochy Václava Havla
Postupná realizace záměru vytvoření sochy Václava Havla již tři roky budí emoce. 

Občanskou iniciativou, sbírkou, bez jakýchkoli požadavků na státní dotace, chce část občanů republiky zrealizovat nepatetickou, neformální, civilní sochu Václava Havla, člověka, který zásadní měrou vytvářel prostor pro opětovné prosazování občanské svobody a používání osobního svědomí, zejména pak v těkavé době posttotalitní společnosti.

Stále se však objevují lidé, kterým důraz na vlastní svědomí kazí náladu a kteří nejrůznějšími pseudoargumenty, hrubostí a vulgaritou, intelektuálními kličkami nebo poukazováním na své zásluhy v umění chtějí zabránit realizaci sochy.

I když je zřejmé, že některé výhrady jsou jen zástupné, pokusím se objasnit Kdo, Kdy, Proč a Jakou sochu Václava Havla chce Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla realizovat.

Kdo je iniciátorem a kdo chce sochu realizovat?

Na začátku bylo znechucení nad hanobením pana Václava Havla, kterého se po jeho smrti chopili různí "odvážní" a nesmiřitelní jednotlivci.
Již několik let předtím, ihned po odchodu pana Václava Havla z prezidentské funkce se ve společnosti začaly vytvářet podivné a pragmaticky orientované proudy, které začaly měnit nejen zahraniční politiku, ale i hlavní témata společenského života obecně.
Místo podpory dalajlámy cesty do Číny, místo orientace na evropskou kulturu odklon na východ, místo kladení důrazu na pravdu a svědomí posun k pragmatismu a ekonomickým, zpravidla však osobním, zájmům, atd.
Osobně jsem byl velmi znechucen obracením prostého rozumu v pitomost, otevřenosti mysli v sobecký pragmatismus, porozumění v agresivitu, samostatnosti k hulvátské stádnosti, atp.
Nešlo jen o ztrátu étosu svobody, ale o konkrétní projevy lidí, změny osob v hierarchii moci a znovunabytí vlivu starých struktur.
Reakcí na všechny uvedené skutečnosti bylo, mimo jiné, i zrození záměru vybudovat hmotnou připomínku významu svědomí v životě a podpora odkazu Václava Havla.
Spolu s podobně smýšlejícími přáteli jsme tedy založili občanské sdružení s názvem: Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla a následně vyhlásili celostátní sbírku: "Občané sobě".
Sochu Václava Havla ale chtějí a umožní realizovat až přispěvatelé sbírky.

Proč právě sochu Václava Havla 

Václav Havel navazuje na to nelepší z dějin českého prostoru. V různých epochách se vždy našly osvícené osobnosti, které dokázaly vyjadřovat společenské problémy jasněji a stručněji něž ostatní a které i dokázaly nabízet východiska.
V celé řadě těchto osobností bych rád uvedl zejména následující jména: mistr Jan Hus, Jiří z Poděbrad, Jan Amos Komenský, Karel Čapek, Tomáš G. Masaryk, Jan Patočka, Milan Machovec, ... a zejména pak Václav Havel.
Vzhledem k malému dějinnému odstupu je pochopitelně osobnost Václava Havla pro mnohé jeho kritiky i příznivce zbudování sochy problematickou záležitostí, ale nic není jasnější než to, že připomínání významu osobního svědomí je nutné a potřebné bez ohledu na epochu, společenský status, či politický režim.
Bez osobní odpovědnosti za své činy není možný smysluplný vývoj společnosti. Podrobení se většinovému názoru, skrýváním se za skupinové myšlení a odevzdáním svého svědomí do rukou jakéhokoli velitele, či vůdce, jsou páchány ty nehorší zločiny proti lidskosti.
Václav Havel je symbolem důrazu na osobní odpovědnost, na svobodu myšlení a poukázáním na možnost nebýt manipulovatelným, tedy být svobodným bez ohledu na společenské poměry. Je symbolem toho, že institucializovaná moc nemusí mít všechnu moc, že demokracie může znamenat soužití lidí bez páchání zla. Jen svobodný člověk je předpokladem demokracie a jen společenství svobodných občanů může tvořit demokratickou společnost.

Jakou sochu Václava Havla?

Socha v životní velikosti existuje pouze jedna, ale to pochopitelně není ten jediný a hlavní argument. Ta jedna socha vznikla ještě za života Václava Havla a pan Václav Havel tuto sochu i sám viděl po vernisáži, při návštěvě kavárny Slavie v Praze.
Socha vznikla jako klauzurní práce studenky v ateliéru prof. ak. soch. Jiřího Beránka v Ústavu umění a designu ZČU v Plzni.
Využít již hotovou sochu studentky, místo organizování umělecké soutěže, je totiž jediný způsob, jak v současné době sochu zrealizovat. Kdo trochu sleduje umělecké počiny ve veřejném prostoru a kdo registruje současný stav protihavlovské propagandy (a zdaleka již nejde o samotnou osobu Václava Havla), tak ví, o čem mluvím.
Socha svým pojetím nezobrazuje státníka, umělce, tak, jak jsme zvyklí a je lhostejno, zda jde o obrozeneckou sochu Jaroslava Vrchlického nebo nedávno odhalenou sochu Winstona Churchilla.
Jednou pan Daniel Kroupa v televizi prohlásil: "Socha vypadá tak, jak si pamatuji Václava Havla, když do mne zezadu záměrně šťouchnul, já se na něj otočil a on se na mne se svým typickým úsměvem díval." Socha je civilní, nakročená k dalšímu životnímu dílu, s optimistickým výrazem ve tváři. Od počátku je záměr autorky takový, aby socha "jen tak nahodile někde kráčela", neměla žádný podstavec a běžný kolemjdoucí mohl Václava Havla potkat.
Socha se určitě nelíbí každému, ale takové dílo snad ani neexistuje. Některým příznivcům Václava Havla vadí malá formálnost sochy, jiným to, že nevyjadřuje velké poselství Václava Havla, atd. Záměr je ale takový, aby socha vyjadřovala občana Havla, spoluobčana, který zůstává svým odkazem stále s námi.
Tím, že celý záměr realizace je financován Občanskou sbírkou, pak je situace dost přehledná. Někdo musel dát prvotní impuls, ale nejde o projekt jednotlivců, ani o projekt sochaře/sochařky. Pokud se totiž na sochu nesložíme ve sbírce, socha nebude. Nicméně, pokud se my, občané složíme, tak socha Václava Havla instalována bude.
Fotografie sochy, dokumentace k soše a další informace jsou k dispozici na stránkách Spolku.
www.VHsocha.cz

Kdy bude socha Václava Havla instalována?

Musím přiznat, že termínové předpoklady o rychlosti realizace sochy se prozatím nepodařilo dodržet. První brzdou je pomalost přibývání prostředků na účtu občanské sbírky, k dnešnímu dni je vybráno 72 tisíc, za což jsme velice vděčni a všem dárcům velmi děkujeme, ale to na realizaci stále nestačí, i když připočítáme peníze od členů spolku.
Druhou brzdou je skutečnost, že všechny naše aktivity provádíme na nekomerčním základě. Neplatíme si žádnou PR agenturu, neplatíme si reklamu a dokonce zatím neplatíme ani žádným spolupracovníkům, neb všichni se na činnosti podílíme bezplatně.
Tento způsob realizace, tedy bezplatná pomoc a propagace sbírky bez reklamy, považujeme za správný, ale nese to s sebou pochopitelně komplikace.
Za prvé o nás není moc slyšet v médiích, natož pak v České Televizi, čímž je sbírka tak trochu utajená a za druhé je těžké stanovovat termíny pro spolupracovníky, kteří pracují bez nároku na odměnu. Architektonický atelier, který vytváří projekt umístění sochy, je složen z lidí, kteří se živí svou prací o kterou je velký zájem a práce na vizualizaci a projektu tak provádějí spíš po víkendech a večerech.

Jisté je, že socha bude a že její instalaci hned tak nevzdáme. Socha se již vyrábí a projekt na její umístění podle vyhlášky č. 62/2013 Sb., resp. 499/2006 Sb. je dokončován.
Součástí projektu bude i vizualizace plánovaného umístění sochy.
Jakmile bude projekt dokončen, předložíme ho pochopitelně veřejnosti a započneme ho projednávat s patřičnými úřady.