čtvrtek 15. března 2018

Otevřený dopis ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi

Zdroj: net, autor nezjištěn

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch
Ministr zdravotnictví v demisi
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého nám. 4
128 01 Praha 2
verejnost@mzcr.cz
mzcr@mzcr.cz

V Praze dne: 15.03.2018

Věc:    Návrh opatření v zájmu zdraví lidu

Vážený pane ministře zdravotnictví v demisi Adame Vojtěchu,

se zájmem sleduji Vaši snahu o zlepšení zdravotní péče v přímo řízených nemocnicích pomocí personálních změn.

Jako ministr zdravotnictví, byť v demisi, jste odpovědný nejen za přímo řízené nemocnice, ale bezpochyby i za prevenci všech nemocí, zejména pak těch "civilizačních".

V mém bezprostředním okolí se od 8.3.2018 prudce zvýšil endemický výskyt, hraničící s epidemií následujících symptomů a nemocí:
- žlučníkové nevolnosti a záchvaty
- arytmie srdečního tepu
- vysoký krevní tlak
- zažívací a vylučovací potíže (akutní průjem, nauzea)
- nespavost
- deprese, a další.

U všech osob lze identifikoval jednu jedinou příčinu, kterou je hluboké znechucení z inauguračního projevu Miloše Zemana, zejména z následného projevu na koncertě ve Španělském sále, kde je přímo vyhrožováno svobodným lidem: "Budoucnost je na pět let naše". Představa, že budoucnost bude tak dlouho řízena osobami jako: Vratislav Mynář, Martin Nejedlý, atd. lze identifikovat jako základní příčinu všech uvedených obtíží a nemocí.

Jednoduchým propočtem lze dovodit, že náklady na ošetření a léčbu takto postižených svobodných občanů dosáhnou v příštích 5-ti letech astronomické výše: 554 miliard Kč a to pouze za předpokladu, že veškerá léčba bude probíhat ambulantně a nebude docházet k hospitalizacím a dalším souvisejícím komplikacím a následkům.

Pevně věřím, že i Vám osobně velmi záleží na zdraví občanů a proto si Vás dovoluji požádat o spolupráci při odstranění prvotní příčiny, pochopitelně ústavními prostředky.
Ostatně, jak sám říkáte, péče o zdraví lidu je Vaše povinnost.

Nezanedbatelná je i vyčíslená finanční úspora, kterou v žádném případě nelze dosáhnout odvoláváním ředitelů přímo řízených nemocnic, i kdyby jich bylo 50.


S pozdravem, prevence a zdraví lidu především,

Petr Dauš