úterý 23. prosince 2008

Řeknu Ti

Řeknu Ti, kdo jsem a co chci,
řeknu Ti, co je láska a kde jsou moje city,
řeknu Ti, co je to přesvědčení a čemu věřím,

řeknu Ti, co není a teprve může být,
řeknu Ti, co můžeš mít a co Ti dát můžu,
řeknu Ti, co mám a řeknu Ti co mit nebudu.

Řeknu Ti co budeš chtít.


Jenže teď to ještě nevim.

Jesti chceš vědět něco víc,
tak až to to přijde a
jednou tomu budu rozumět,
tak Ti to povím.

Snad si počkej, pak budu vědět,

kdo jsem a co chci,
co je láska a kde jsou moje city,
co je to přesvědčení a čemu věřím.

Pak Ti řeknu co bylo a mohlo být
co jsi mohla mít a co jsem Ti nedal
řeknu Ti co jsem měl a co jsem mit nemohl.

Už budu vědět proč.


08.02. 1995

pondělí 22. prosince 2008

Láska, nezneužití, svědomí


Tak jako je bezpochyby mnoho podob lásky, tak je jedna věc v lásce jistá: pokud má být trvalá, není možné ji zneužívat.

Mám dobrého kamaráda, který je neustále v rozporu s tím co sám chce a s tím co sám považuje za správné a tak je dobrým otcem, odpovědným manželem i porůznu okouzlujícím partnerem.
Mám přítele, který svým klidem rozdává nekonečnou pohodu i v situaci, kdy by leckdo jiný dávno vzdal a tak už se už léta stará o svou dlouhodobě těžce nemocnou manželku.
Mám známého, který díky své sebestředné zahloubanosti a malému všeobecnému rozhledu dělá špatná rozhodnutí a netuší, proč se věci nedaří.
Znám ženskou, která v panice před dalším kulatým jubileem bourá vše, čím celý dospělý život byla a najednou sama se svou minulostí nechce mít nic společného, byť prožila 20 let spořádaným partnerským životem s otcem svých dětí, živitelem celé rodiny.
Znám jinou, která díky své hlouposti neví, proč najednou nesnáší to, co její manžel, otec jejích dětí, dělal celý život. Díky svým, z nudy a neúcty autogenerovaným pseudopotížím si vybíjí svou frustraci na otci svých dětí, které současně používá jako zbraň.
Taky znám dámu, co se rozhodla trvale brát odpovědnost za celou, hodně velkou rodinu a nepřipustí si, že se tímto způsobem požehnaného věku nedožije, čímž všechny okolo sebe nechá opuštěné.

Proč to?
Proč jsou věci jednoduché najednou tak složité.

Jediný společný prvek ve všech případech je zneužití lásky, nebo znevážení zvyklostí a dobrých tradic.Neskromnost a malá úcta k již vybudovanému.

Iluze o správnosti rychlých a jednoduchých řešeních.

Neschopnost reálného odhadu věcí budoucích díky představě o úspěšnosti romantických zkratek.

Sobecká tupost a pohrdání tím co je loajální.

Snaha překonat vše, čím byli naši rodiče, pramenící z nepochopení smysluplného kontinua předávání ega.

Kritické vymezování se právě proti svým blízkým jako projev pozdního dospívání.Nejsem příznivec dogmatického dodržování tradic, stejně tak podléhání osudu, ale neumím přehlížet obecnou neúctu k minulé generaci, ke zkušenostem starších, neúctě k minulosti.

Na bolesti a strasti nemám univerzální radu, ani jednoduché řešení, ale trocha úcty k svědomí, vlastnímu svědomí by možná stačila.
Trocha úcty k budoucnosti další generace.
Alespoň špetka pokory ke generaci těch, co už prožili to, co prožíváme my nyní by neškodila nikomu.

Kdysi jsem předpokládal přítomnost svědomí, odpovědnost k obecné pravdě, jako nutnou součást vědomí každého jedince s tím, že někteří jen nemají odvahu si obecnou pravdu, svědomí připustit.

Dnes nevím, zda to tak je, ale stále tomu chci věřit.

čtvrtek 11. prosince 2008

Slaboch prohnaný – staronový živočišný druh


Tak jako se stále dokola opisují čtenářské deníky, historie se opakuje a stále dokola se v různých podobách opakují stejné situace. Synergickou jistotu lze pak najít ve spolehlivosti nekonečné všeobecné nepoučitelnosti.

Historický úvod
Když chtěli komunisti v roce 1946 vyhrát volby, řádně se na ně připravovali. Použili veškerou moc a poučeni nezdary vytáhli do boje se všemi možnými i nemožnými prostředky.
Taktika, která mi utkvěla v hlavě již za studií, bylo úmyslné použití demagogicko-populistických lží ve smyslu: „účel světí prostředky“.

Komunisté před volbami prohlašovali, že zachovají a budou podporovat živnostníky, soukromé vlastnictví, že neplánují kolchozy, zajistí spravedlnost, svobodu a prosperitu, atd. Jinými slovy slibovali, že ačkoli jinde (v bolševickém Rusku) to tak možná je, my (čeští komunisté) jsme jiní a lepší než jinde ve světě. Tato prohlášení a sliby slyšeli voliči v době, kdy komunisti formovali a ozbrojovali dělnické Lidové milice, silový nástroj politické moci a kdy tušili, že poválečná euforie z Ruska a okouzlenost myšlenkami komunismu u občanů republiky povážlivě slábne.

I s ohledem na geopolitické uspořádání poválečné Evropy nebylo příliš mnoho variant, ale netrpělivost a chuť po moci byla velká. V únoru 1948 použili komunisti svou ozbrojenou složku a jištěni vojenskou silou Ruska provedli únorový puč, tedy nedemokratickou výměnu vlády.
Další volby už byly zcela v režii stranického vedení státu. Hlavní zbraní byla jediná společná kandidátka „Národní fronty“, která vyloučila účast jakékoli opozice.
Další vývoj je dostatečně znám a s jeho důsledky se česká společnost i jednotlivci potýkají dodnes.

Na začátku tedy byla vědomá lež, demagogie a populismus:
  • Přesně to, co nechci, propaguji.
  • To co je mi vytýkáno, hodím na hlavu svých oponentů.
  • Vím, že to nejde, ale slíbím to.
  • Lidé na chvíli ztratili jistotu v morálce, tak tu jejich momentální slabost využiji.
  • Vše zaštítěno heslem: Účel světí prostředky.
  • Tahle historická zkušenost je cenná, ale s ohledem na nepoučitelnost většiny a všeobecně podceňovanou historickou paměť málo platná.

Prohnaní slaboši
Každý se ve svém životě setkává s různými lidmi a je lhostejné zda jsou to nucené kolektivy (ve škole, v práci), spolky dobrovolné (zájmová sdružení, sport), nebo rodina a přátelé. Zejména v neobvyklých a nestandardních situacích se u každého člověka projeví osobnost. Někdo je přirozeně silný a někdo jiný zase přirozeně slabý.
Někdo se rozhoduje s odpovědností a výhledem, jiný pro momentální prospěch.
Nikoho neodsuzuji, každý si je svého štěstí otcem a svého svědomí matkou a momentálně zde, ve střední Evropě, naštěstí po většinu života nemá slabost ani síla osobnosti fatální důsledky.
Setkání se slabochem, tedy člověkem bez skrupulí, který se zajímá jen o svůj osobní prospěch a vždy se snaží jít s většinou, nevybočovat a tím si pohodlně zajišťovat prospěch je běžná záležitost a nemám s tím problém.
Jistě, je těžko si představit, že s takovým člověkem lze něco budovat, smysluplně vzájemně spolupracovat, ale není důvod s ním nezajít na pivo nebo sehrát rekreační sportovní klání, klidně i tenis.

Před slabochy je však dobré mít se na pozoru. Nikdy není jisté, zda se se slabochem neocitnete v krizové situaci. Narazí do Vás neúmyslně autem, bude Vám dělat šéfa v práci, přižení se do rodiny a už s ním jednat musíte.
V krizové nebo zátěžové situaci charakter, morálka, dané slovo, pravda najednou ztrácejí smysl a slaboch, je-li dostatečně prohnaný, využije všech prostředků, aby docílil svého účelu.
Už to tak je. Slaboch pod nátlakem životní situace kope, prská, lže, nedrží své slovo a prohnaný slaboch využije všech prostředků i za normálních, tedy nekrizových časů.
Proto jsou prohnaní slaboši nebezpeční a proto je nemám rád.

Slaboch prohnaný. Fenomén doby?
Před více jak dvaceti lety jsem se tímto druhem chování setkával docela často a je možné, že jsem se i já mohl někomu z jiné osobnostní úrovně a s jinými životními zkušenostmi jevil málo silný, ale po pádu komunismu prohnaní slaboši někam zmizeli, nebo v sobě objevili potlačenou sílu svobody a na nějaký čas zapomněli být prohnanými.
Po divokém začátku devadesátých let, kdy odvaha nahrazovala zkušenosti, se situace stabilizovala kdo si věřil a vytrval, mohl se svou osobností, nápady a důsledností prosadit. Všeobecný hlad po chlapském dodržení slova, jasných postojích, smysluplných řešeních však začal během let odeznívat.
Dohody nové a staré vládnoucí garnitury, příchod pragmatismu do Občanského fóra, připravené podvody s důvěrou lidí při privatizaci, systematické snižování významu občansko-morálního vzoru v politice, opoziční smlouva o rozdělení moci a požitků, vedly prohnané jedince k znovuobjevení starých (komunistických) pravidel.

To co bylo napsáno lze shrnout takto
Chcete-li zastřít bezmyšlenkovost mluvte o tom, že máte myšlenky, pokud jste nemorální, mluvte o ztrátě morálky ve společnosti, chcete-li prosadit své potřeby, mluvte o jednotě z každou cenu, chcete-li rozdělit kompromisně jednotné, mluvte o jednotě, chcete-li být vlivní a nechcete-li diskutovat s každým, mluvte o většině a demokratických principech, chcete-li rozdělení, mluvte o tom, že nechcete dělat problémy.
Slaboši prohnaní se bohužel množí, upevňují a vylepšují své pozice a jsou stále více vidět.
A dokud budou mít svého prezidenta, bude jich stále víc.
Související články (na jiných webech):
Jan Berwid-Buquoy: Terra inkognita zvaná Václav Klaus
Jan Švejnar: Václav Klaus nemluví pravdu
Andrey Ladislav: Profesor Václav Klaus a bída ducha

pátek 10. října 2008

O rovnováze


Úvod
Všechno okolo nás a zejména v nás dobře funguje jen s určitou míru rovnováhy.
Rovnováhou nemyslím vražedná přísloví typu: „Oko za oko, zub za zub“, ale spíš axiom křesťanské víry, že je potřebné hodně dávat, aby něco málo bylo vráceno.
Slovy Arnošta Lustiga: „Dávat víc než brát, to je morálka“.

Meze
Vnitřní rovnováha má zajisté i krajní meze, po jejichž překroční se vše podstatné zásadně mění.

Dolní limit
Překročení dolní meze, tedy neschopnost dávat, vede k sobectví, dlouhodobé frustraci a nemožnosti být naplněn pocitem platnosti, účelnosti života. Chybí opodstatnění vlastní existence, tak jako smysluplnost bytí z pohledu jiných.

Horní limit
S horní mezí je to možná ještě horší. Přílišné přenesení a odevzdávání citů, tedy překračování horní meze, sice nutně
neznamená přímé důsledky, ale přeneseným zatěžováním svého nejbližšího okolí, tedy i u partnera/partnerky, jsou nepřiměřeně odčerpávány schopnosti udržet svou rovnováhu právě u svých blízkých, partnera/partnerky.

Jedna z kapitol rovnováhy
Často si uvědomím, že balancuji na hraně mezi lopotným a rutinním procesem reálného života a lehkostí "složení zbraní". Láká mne představa volnosti mysli, pokud se oprostím od práce, všech vztahů, závazků, povinností.
Nejspíš jde o dost zcestnou myšlenku, neboť posléze už by se asi nejednalo o život, ale udržet se ve smysluplném kontaktu s realitou je někdy velká námaha.
Rovnováha duše je vlastně propojený komplex dílčích drobných vyvážeností, které teprve svým dlouhodobým působením stabilitu vnitřního klidu vytvářejí.

Kotva
Podle mne skoro každý člověk potřebuje nějakou kotvu, kterou může použít, když ho okolnosti nesou kam samy chtějí. Někdo se uchýlí k víře v boha, někdo má výhodu "starého domu" s historií rodu, někdo se vypláče u romantického filmu, ...

Závěr
Tu pravou pojistnou kotvu je však nutné hledat v sobě. Lehce se to napíše, ale i když se to nezdá, není ani tak těžké ji skutečně nalézt. Jen je dobré mít dobře postavené životní priority, ale to už je námět na jiný den.

Úvod
Blade Runner - Roy Batty:

Já viděl věcí, kterým vy, lidé, neuvěříte:
útočící lodě na hořící povrch Orionu,
paprsky, co se třpytí v Tannhauserově bráně,
a všechno v tomhle okamžiku zmizí se mnou,
jako slzy v dešti. Čas zemřít.

Tak tohle jsou poslední slova, která pronesl replikant Roy ve filmu Ridley-ho Scott-a a která mu sepsal Philip K. Dick ve filmu Blade Runner.
Poslední slova před smrtí nejsou u nás, u lidí až tak častá, většinou totiž nevíme, kdy přesně je máme vyslovit a když už bychom i náhodou věděli, zpravidla není komu je sdělit. No, a v tom vidím trochu potíž.
Zakládám si blog a pokusím se občas přispět.
Snad stihnu něco smysluplného napsat a snad to bude někomu a k něčemu dobré.

Blog založen 10.10.2008 00:32

Pokud není uvedeno jinak, jsou použité obrázky mé.