pondělí 25. března 2024

Běháme za leserovou tečkou?

Foto: petlike.cz
Na bezpáteřní době vlády "komunistů" mě vždycky štvalo, jak nutí jinak slušné občany ohýbat svědomí, svou páteř. Čím více se ohneš, tím se máš lépe. 

Zdaleka ne každý je vybaven neochvějnou morální silou vzdorovat, když jde o děti, rodinu, možnost je uživit. Tenkrát se ohýbání bralo jako norma, stejně tak jako se dnes za normu bere mít neochvějný názor na cokoli.

Současné rozeštvávání a nevraživost, která se láme v názorech na "mír" nebo "válku", Hamás nebo Netanjahu, Palestinci nebo Židé, Trump nebo Biden, atd. mne dost štve. 

Franta ze Lhoty a Mirek z Karlína se přestanou bavit, protože Hamás. Marta z Dobrušky a Jitka z Postoloprt si už nebudou psát protože Trump a Paní profesorka a MgA. výtvarník se už nikdy nepozdraví, protože Židé.

Není dobré, když se necháváme vtáhnout do těchto rozepří, jako by šlo o život, svědomí nebo páteř. 

Každý jeden naskakujeme na rozeštvávání světa jak malé myšky na zrní, kočky na laserovou tečku nebo děti na reklamy.

Mít různé názory např. na Kambodžskou vládu je přeci v pořádku a stejně tak důležité, jako mít názory na uvedené příklady. 

Společného máme mnohem víc, jen by stačilo v zadupávání oponentů trochu ubrat. 

Na obou stranách.

čtvrtek 21. března 2024

Jsou sociální sítě něčeho příčina?

Foto, zdroj: dvms.webador.com
Si tak trochu přemýšlím, zda jsou ty nebezpečné sociální sítě (dále jen "socky"), ovládané sofistikovanými algoritmy i zadáními od vlivových agentur, skutečně tak silné, aby měnily náladu ve společnosti, v důsledku i výsledky různých demokratických, tedy většinových, voleb.

Když si představíte život bez internetu, tedy zejména sociálních sítí, pak by se současný svět možná zpomalil z minut na hodiny, či dny, ale jinak by bezpochyby zůstal stejný.

Benjamin Netanjahu by testoval co unese Šoa, Putin by překračoval všechny mezinárodní smlouvy, Sasové by volili AfD, Češi Korejce i StBáka, ... Nejspíše by se nic zásadního nezměnilo. Jen by vše mělo zpoždění o asi tak o jeden den, než to vyjde v novinách nebo to odhlásí v televizi nebo v rádiu.

Nářek nad neblahým vlivem sociálních sítí je nesmyslný. Nedělají nic jiného, než že Vám umožní vidět a slyšet co chce někdo jiný o sobě sdělit o den či několik dní dříve, než Vám to někdo jiný řekl osobně. "Socky" nejsou natolik originální, aby názor v místní hospodě byl jiný, spíše naopak.

Rádia, TV, zpravodajství, filmy, škola, rodina, vzdělání, inteligence, četba,. ... to vše jsou vlivy, které utvářejí osobnost. To, že to "socky" urychlují nic nemění na faktu, že každý je za svá slova i své činy odpovědný zejména sám sobě. 

Nelze si neustále stěžovat na "socky", tedy sociální sítě, že umožňují projevy a sociální vazby extremistům, nehumanistickým skupinám a jsou příčinou potíží v demokratických volbách. Jsou jen tím, co v lidech ta jako tak je, tedy potřeba sdílet své a přijímat jiné informace, názory, pocity, nálady i potřeby, bez ohledu na pravdivost. 

Potřeba se nějak dobře uplatnit, prosadit, odlišit a vítězit, je pro člověka relevantní, smysluplná, oprávněná  a pochopitelná, bez ohledu na motivaci. S tím se lze jen smířit.

Nejde o to, zda vítězí dobro, či zlo, demokracie nebo totalita, StBák nebo profesor, zežloutlý neúspěšný podnikatel nebo vysloužilý kongresman, ale o to, zda jsme schopni pochopit zásadní význam pojmů jako humanismus, lidskost, osobní svoboda-odpovědnost, resp. kolik takových lidí přijde k volbám a zda ti, co takovým pojmům zcela nerozumí pochopí, že jsou to obsahově stejné pojmy jako: šťastný život, rodina a láska.

Cílené nadbíhání, které aplikují PR teamy se svými kandidáty, skupinám obyvatel, co se o politiku a veřejný život nezajímaly a nezajímají, by se dělo stejně, i bez sociálních sítí a řetězových eMailů.