sobota 10. října 2009

Tak nějak

(c) 2009 P.D.


Odkud jsi?
Kde jsi?
Kam jdeš?
Kudy jdeš?
S kým jdeš?
A proč?
Pojal jsem nápad hledat odpovědi na základní otázky života a opět jsem raději ani nezačal přemýšlet.
Vybavil jsem si své putování vlastním životem, životy blízkých, které snad trochu znám, tu část historie a lidské osudy, které mi byly zprostředkovány krásnou literaturou, filmovými dokumenty i hranými filmy.
Mnohokrát už mi život připravil situace které si vynutily zásadnější přemítání o směru cesty a kdy jsem se musel rozhodnout kam chci směřovat.
Občas mne zaskočilo okolí, kde jsem se jakoby probuzen začal rozhlížet a nestačil se divit kde to vlastně jsem a jak jsem docílil své přítomnosti v tak cizím prostředí.
Čím jsem starší, tím víc se snažím vracet ke kořenům, hledám alespoň nějaké smysluplné ukotvení, tradici, zvyky, rituály, které se vynořují jak ve vlastní paměti, tak při pozornějším pohledu i v okolním světě.
Celé generace myslitelů, filosofů, literátů a dalších přemýšlivých lidí měly snahu najít odpovědi.
Po všech zkušenostech však (pochopitelně) ani já nemohu říct, že jsem jasné odpovědi našel.
O jediném závěru a odpovědi však vím a i když to jistě není žádný objev, podstatné nejsou odpovědi, ale vědomí existence otázek a hledání odpovědím s nadějí.Je tak jednoduché podlehnout depresi, to se pak odpovídá snadno:
Odkud jsem? / To je jedno.
Kde jsem? / Tak, kde jsem nechtěl.
Kam jdu? / Nejdu, vždyť mě to někam nese samo.
Kudy jdu? / Blbým bahnem.
S kým jdu? / S kým jsem nechtěl.
A proč? / To fakt nevím.


PS: Jak je definován člověk?
Martin Heidegger (*1889..†1976) a jeho analýza člověka v šesti bodech:
1. člověk svůj život žije v první osobě (subjektivně, individuálně)
2. člověk je na svém bytí zainteresován (snaží se prožít svůj život co nejlépe)
3. člověk je "vržený" do života bez vlastního přičinění - bytí autentické (já se rozhoduju za sebe), bytí neautentické (rozhodují za mně druzí)
4. člověk je spjat s okolím a druhými lidmi
5. člověk žije v určitém čase a je si vědom své smrti
6. člověk je bytostí pravdy, hledá pravdu a poznává jiná bytí