úterý 23. října 2012

Žít

Zpívat si
podat ruku
poslouchat.