středa 20. listopadu 2013

Zhyne mediální pseudosvět?

17. listopad 2013, "Je to už mnoho let"
Už hodně dávno se zdiskreditovala Česká televize,
pak z éteru zmizela Svobodná Evropa,
následovaná českou redakcí BBC.
Přežívalo Rádio Česko, které už je také minulostí a tak nezbylo jiné médium než internet.
Zpravodajské webové portály se postupně unifikují nebo v případě investigativních portálů přesouvají na placené dceřiné weby.

Zbývá tedy selektivní výběr zdrojů streamového
typu (Twitter, apod.), ale i tam už prosakují názory velkých a závislých médií.
Na všech zmíněných částech informačních zdrojů
navíc parazituje štěkot malých psů schovaných
za anonymitu s hromadou přezdívek.

Dalo by se říci: Není kde a s kým sdílet informace a názory.
Ale jak už to bývá, všechno špatné je pro něco dobré.

Tedy: „zpátky na stromy“, resp. zpátky k sobě navzájem.
Bez televize, rádia, novin, médií, internetu, ...
A klidně s kamarády v hospodě nebo rodinou a dětmi, míčem, kytarou
objevovat zapomenuté a vytvářet nové sociální vazby
ve svém nejbližším okolí.
Spolky, občanská sdružení, party, ...

Co se mne týče, mediální pseudosvět je odepsaný tím, že
existuje jen pro sebe, pro své výdělky.
Je škoda, že už tu nemáme alespoň veřejnoprávní a nezávislé
zpravodajství, nicméně i s tím se dá žít.