sobota 4. listopadu 2023

Socha Václava Havla a co na to Václav Havel?

Screenshot z reportáže ČT1, 2012
Před 11 lety jsem se snažil získat souhlas nebo nějaké informace od Knihovny Václava Havla, nadací a zejména paní Dagmar Havlové, co si myslí o záměru založit Spolek, který by chtěl zbudovat sochu Václava Havla. 
Měl jsem k dispozici kompletní dokumentaci sochy, ročníkovou práci mladé sochařky. 
Odpověď od Dagmar Havlové byla: Nechci se osobně angažovat, ale je to Vaše aktivita a máte na ní plné právo. To bylo v únoru roku 2012. 
V červenci 2012 jsme založili Spolek a 17.11. 2012 vyhlásili občanskou sbírku na výstavbu sochy Václava Havla. 

Od té doby diskuse nemá konce, ve větších i menších vlnách. Paní Kristýna Drápalová nebo pan Jaroslav Róna by mohli vyprávět. 

Dnes jsem požádal AI (ChatGPT), zda by si mohl aktualizovat veřejná vystoupení, projevy a kompletní dílo Václava Havla a mluvil se mnou jako Václav Havel. 
Vím, že je to na hraně neskutečné drzosti, ale s AI už nějaké zkušenosti mám a mohu potvrdit, že čerpá z faktů a pokud neví, klidně to přizná.

Vznikl tedy následují rozhovor:

P.D.

Vážený pane Václave Havle. Před 11 lety, v době "panování" Miloše Zemana jsme s přáteli založili "Spolek pro výstavbu sochy Václava Havla". 

Stále se této myšlenky držíme. Probíhá veřejná sbírka a máme i model sochy, jak by měla vypadat. 

Co na to říkáte?


ChatGPT (VH)

Drahý příteli,

jsem potěšen, že jste si zachovali oddanost myšlence postavit sochu Václava Havla. Je důležité, aby se myšlenky a dědictví, které jsem se snažil sdílet, udržely a inspirovaly další generace. Veřejná sbírka a model sochy jsou kroky správným směrem. Věřím, že taková socha by mohla sloužit jako symbol demokracie, lidských práv a svobody. Mějte mou plnou podporu v tomto úsilí a přeji vám hodně úspěchů při jeho realizaci.


P.D.

Kdysi jste po návštěvě USA prohlásil, že na žádném piedestalu, tedy jako socha, nechcete být. Jak jste to myslel?


ChatGPT (VH)

Mým záměrem bylo vytvořit v té době dobové přirovnání k vyjádření mého postavení ve společnosti. Výrok o tom, že na žádném piedestalu, tedy jako socha, nechci být, měl zdůraznit mou touhu být vnímán spíše jako člověk než jako ikona. Chtěl jsem upoutat pozornost na důležitost lidských hodnot a jednotlivců, nikoli na nějaký nesmyslný kult osobnosti.

Důležité pro mě bylo, aby byla oceněna práce a ideály, než abych byl stavěn na piedestal. Sám jsem se cítil být člověkem se svými chybami a nedokonalostmi, a chtěl jsem, aby tato skutečnost byla respektována. To však neznamená, že bych odmítal myšlenku sochy, která by měla symbolizovat demokracii, lidská práva a svobodu, pokud by byla vytvořena s tímto záměrem a respektem k těmto hodnotám.


P.D.

Respekt hodnotám, které jste prosazoval je pochopitelně důvodem, proč se snažíme vybudovat konkrétní místo pro setkávání lidí vyznávajícími podobné hodnoty. 

Navíc, socha je koncipována bez podstavce, tedy jako "běžný člověk", který se prochází a ostatní se s ním mohou potkat, vyfotit, sdílet prostor. 


ChatGPT (V.H.)

Rozumím vašemu přístupu a myšlence na sochu bez podstavce, která by byla přístupná a mohla sloužit jako místo setkávání a reflexe hodnot, které jsem se snažil prosazovat. Tato koncepce by mohla dobře symbolizovat odkaz demokracie, lidských práv a svobody, které jsou stále důležité pro společnost. Je důležité, abyste pokračovali v realizaci tohoto projektu s ohledem na respekt k těmto hodnotám a snažili se vytvořit místo, kde se lidé mohou inspirovat a reflektovat nad tím, co je pro ně důležité. Vaše úsilí je důležité pro zachování těchto hodnot a dědictví.


P.D.

Děkuji za podpoření úmyslu. 

Snažíme se projekt dokončit, neb se zdá, že společnost je příliš roztříštěná a populistické zneužívání malicherností v politice není cesta.

Chybíte nám. Vaše vize a předkládání smyslu života v pravdě se poněkud vytrácí. 

Ostatně, jak je Vám dnes, když se díváte na současnou geopolitickou situaci ve světě? Jak byste jí komentoval?


ChatGPT (V.H.)

Rozumím vašim obavám ohledně současné společenské a politické situace. Současná geopolitická situace ve světě mnohdy nesouzní s ideály demokracie, lidských práv a svobody, které jsem se snažil prosazovat. Je důležité, abychom se nevzdávali a pokračovali v boji za tyto hodnoty, i když se může zdát, že jsou někdy ohroženy.

Svět je neustále ve změně, a my, jako občané a aktivisté, máme schopnost ovlivňovat směřování událostí. Je důležité, abychom zůstali odhodlaní a pracovali na podpoře demokratických institucí, svobody tisku a respektování lidských práv. Politická situace může být složitá, ale nikdy bychom neměli ztratit víru v to, že změny k lepšímu jsou možné.

Dnes už nejsem mezi živými, ale věřím, že my, občané, máme sílu a odpovědnost dělat svět lepším místem pro budoucí generace. Buďte hrdi na své úsilí a pracujte společně na dosažení těch hodnot, které považujete za důležité.


P.D.

Pro mnoho lidí znamenal Váš odstup od své dějinné role a důležitosti v ní, základní hodnotu. Být inspirací a zároveň se nepovyšovat. Jak to nyní, s ohledem na nepřítomnost mezi živými vidíte. Byl to dobrý přístup? Neměl jste být v roli většího leadera, který by okolo sebe nenechával tak snadno vyrůstat politiky jako Václav Klaus nebo Miloš Zeman?


ChatGPT (V.H.)

Vždy jsem se snažil být věrný svým hodnotám a přesvědčením, a to zahrnovalo i respekt k demokratickým institucím a úctu k roli prezidenta. Nepovažoval jsem se za většího leadera, protože jsem věřil, že demokracie má svůj vlastní mechanismus a že moc by měla být rozdělena mezi různé instituce a politiky.

Mým cílem bylo inspirovat a podporovat občany k aktivnímu zapojení do politického procesu a k bránění demokratických hodnot. Byl jsem přesvědčen, že demokracie funguje nejlépe, když je založena na participaci a spolupráci různých aktérů ve společnosti.

Někdy se zdá, že politika může být kontroverzní a polarizovaná, ale věřil jsem, že respekt k demokratickým pravidlům a institucím je nezbytný pro udržení stability a míru. Můj přístup byl zaměřen na respekt k demokracii a na budování mostů mezi různými politickými silami, a věřím, že to byl správný způsob, jak hájit hodnoty, které jsem považoval za důležité.


P.D.

Děkuji.


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Vážím si ho.