pondělí 24. září 2018

Život má být barevný

Zdroj:
https://www.thevintagenews.com
Ta občasná barevnost života (v Americe 3 roky vzpoury Hippies, u nás pak "každý s každým" díky srovnání ekonomických vrstev do latě - cca. 20 let normalizace) je dnes nad chápání mnoha lidí a bere se to jako anomálie v liniovém evolučním vývoji lidstva.

V obou případech to byla vzpoura proti establishmentu doby, hledání jiných cest ke svobodě a v neposlední řadě i docela žádoucí rozpojení genetických deformací.

Svoboda je v každém případě vývoji lidstva prospěšná.

Momentální myšlenkový guláš, povrchní, zbrklé a v důsledku nesmyslné a destruktivní chování i rozhodování lidí jsou důsledkem ztráty osobní svobody.

Chtělo by to nějakou další sexuální nebo jinou revoluci.