úterý 21. února 2017

"Plebskracie" Poznámka na FB z 31. července 2014, 18:29 hod

ČR mává demokracii. Zdroj: Archiv z netu. 
Musel jsem se k tomuto mému textu na FB z poloviny roku 2014 vrátit. Nejde o prostou recyklaci, ale o převod reality v Rusku do ČR. Dnes. 

Jeden z nutných předpokladů demokracie je „vláda všech“, tedy vláda, kterou si prostřednictvím různých volebních systémů, má možnost volit veškerá populace.

Pokud chybí morální autority, elity v dobrém smyslu slova, pak nutně přijdou na řadu nemorální celebrity, mluvkové a sociální psychopati. 

Po vyčerpání a vyprázdnění politiky, kdy skoro každý před volbami může slíbit cokoli, se však síly konkurentů srovnají a je nutné vytáhnout do boje za získání hlasů s tvrdšími kalibry propagandy. 
Lhostejno, zda jde o podněcování závisti (restituce), nepřejícnosti (daně z majetku apod.), rovnostářství (komunismus), zneužití nacionalismu, relativizování jakýchkoli morálních a etických hodnot, atd., vždy jde o získávání těch voličů, kteří na takovéto „špeky“ slyší. 

Pokud není možné, aby morální a intelektuální (tedy moudrá) elita byla vzorem, pak nelze plebejcům vyčítat, že štěkají a plivou, když jsou k tomu vyzýváni politickými celebritami, které také jen štěkají a plivají.

Tady někde se demokracie postupně mění v "plebskracii".

To, kam nejspíš směřuje Maďarsko a to co se děje v Moskvě, je důsledek. 

Stačí jeden chytrý politik, který využije nálad plebejců a řekne: 
Dost bylo demokracie (tedy plebskracie), teď všechno řídím já!Poznámka k textu od paní profesorky Věry A. Tydlitátové: Aristoteles to už pojmenoval: "ochlokracie".

Poznámka k dnešku (21.02.2017): Ochlokracii, tedy "vládu lůzy", včetně zmiňovaných následků nyní zažíváme i zde, v ČR. Budoucí spolupráce příslušníků StB a KSČ, tedy zločineckých organizací, v demokraticky zvolené vládě je nastupující realita, kterou si plebs vyžaduje. Bývalý StBák a komunista je žádán jako šéf výkonné moci.