pátek 2. ledna 2015

Jaroslavu Rónovi a dalším


V pořadu ČT (168 hodin) se v roce 2012 velmi kriticky vyjádřil akademický sochař Jaroslav Róna k záměru vytvoření sochy Václava Havla jako o „směšném“ počinu a o „do nebe volající drzosti“, tedy, pokud výtvarné dílo-socha nebude, vyjadřovat názor sochaře, tvůrce sochy a nebude zobrazovat to, co si sám sochař o odkazu Václava Havla myslí.

Tedy, vážený akademický sochaři, pane Jaroslave Róno:

Pokud máte pocit, že Váš názor na ztvárnění sochy Václava Havla je jediný správný a že zrovna Váš pohled na ztvárnění absurdity, kterou Václav Havel převáděl do svých dramat, je jediný správný výklad jeho odkazu, pak vyjadřujete jen svou osobní názorovou zaslepenost a uplatňujete ji na nesprávném místě.
Pokora, tedy nevychloubání se svým jedinečným výtvarným názorem a akceptování přirozeného, lidsky přímého a umělecky nepokřiveného ztvárnění osoby Václava Havla je přesným opakem drzosti.
Právě ukájení vlastního uměleckého ega na jedné z nejvýznamnějších osobností českých dějin a současnosti je drzost a neúcta.

Jakékoli uplatňování subjektivních uměleckých názorů je naprosto v pořádku, pokud se jedná o autorskou uměleckou tvorbu. O tom nemusíme vést diskusi.

Pokud se ale studentka sochařství odhodlá vytvořit sochu v životní velikosti, tedy dílo, vytvářející iluzi reality a záměrně je dílo definováno obsahem ztvárňované osobnosti a ne subjektivní formou provedení díla, pak má více rozumu než jakýkoli zasloužilý umělec.

Jaký výtvarný umělec si může osvojovat právo být „tavičem“ podstaty dramatika, politika, přirozeně lidské autority a člověka jakou byl Václav Havel?

Pouze úcta k člověku může potlačit umělcovy choutky na to, být Havlovštější než Václav Havel. A taková úcta, která netransformuje realitu umělcovým názorem, je hodna přetvoření do reálného výtvarného díla.

Ano, tato vyjímka ze všech pravidel paradoxně potvrzuje zákonitosti umělecké tvorby.
V tom je podstata.

Petr Dauš
Předseda Spolku pro výstavbu sochy Václava Havla.


Odkazy:
- zmiňovaný pořad: 168 hodin, včetně vyjádření Jaroslava Róny


Žádné komentáře:

Okomentovat

Děkuji za komentář. Vážím si ho.