neděle 29. listopadu 2015

Lze odmítnout humanismus?

Pana Alexandra Tomského si vážím, jeho jasně konzervativní a pragmatické názory mi nebyly cizí. Vzhledem k osobnímu sentimentu jsem nedokázal odvrhnout jeho neurotické a nacionalisticky podbarvené odmítnutí uznání hodnot člověka a lidskosti a dvakrát jsem si pustil záznam jeho argumentací proti humanismu v pořadu: "Pro a Proti".

Bez obalu prohlašuji: KGB, Putin, Konvička, Ortel, Klaus, Babiš i Zeman a další jsou naprosté nuly, pokud je poměříte s intelektuálním fašismem, jaký předvedl český politolog a nakladatel, překladatel z angličtiny a češtiny: Alexander Tomský.

Komprimované citace z pořadu ČRo Plus "Pro a Proti" z 26.11.2015:
- Humanismus je kult.
- Humanismus je politické náboženství.
- Humanismus 200 let popírá úkoly politiků.
- Humanismus ničí Evropu.
- Humanismus je nesmysl.
- Víra v lidstvo chce zničit národy.
- Důstojnost člověka neexistuje.
- Zapomeňte na zákonnou povinnost (tedy Všeobecnou deklaraci lidských práv odsouhlasenou OSN v roce 1948)
- Pozitivismus je nemorální.
- Angela Merkelová zešílela všeobecným lidstvím (humanismem).
- Zavřít hranice.
- Je nutné vycházet z přání občanů, ne z politických ideálů.

Pokud převedete prohlášení Alexandra Tomského do pár stručných vět, pak jsem se dozvěděl:
- Lidé si nejsou rovni, některé národy jsou víc.
- Humanismus lze uplatnit pouze v rodině, maximálně v rodinném klanu.
- Pomáhat lidem v nouzi je nesmysl.
- Pokud je Evropský politik lidský a není nacionalista, je šílenec.

Opět se vynořil další reálný Ellsworth Toohey, postava z románu Ayn Rand, tedy Alexander Tomský. Pro sebe tedy doplňuji seznam bezcenných intelektuálů:
- Literární otec bezcenných intelektuálů: Ellsworth Toohey
- Aktuální guru bezcenných intelektuálů: Avram Noam Chomsky
- Již zapomínaný český guru bezcenných intelektuálů: Václav Klaus
- Historik ÚSD AV ČR, také bývalý ředitel odboru u presidenta Václava Klause: Antonín Kostlán
- Studentka na FF UK: Kristýna Drápalová
- Český politolog a nakladatel, překladatel z angličtiny a češtiny: Alexander Tomský

Více informací o bezcenných intelektuálech zde: Intelektuální bezcennost.
Záznam ČRo Plus "Pro a Proti" z 26.11.2015 zde: Archiv ČRo